Axborot-resurs markazi

Axborot-resurs markazi

Adilova Zarrina Tulkunovna - Markaz boshlig‘i

Tel.: +99871 237-53-25

E-manzil: library@bfa.uz


MARKAZ VAZIFALARI VA FUNKSIYALARI


Axborot-resurs markazining vazifalari:

 • Axborot texnologiyalariga asoslangan holda foydalanuvchilarning muntazam va mustaqil ravishda ta’lim olishiga ko‘maklashish;
 • Tinglovchilarni ilmiy-tadqiqot ishlarini rivojlantirishda ilmiy-omınabop, o‘quv adabiyotlari bilan ta’minlash, ma’naviy boy va barkamol shakllangan shaxsning ijodiy o‘sishi uchun imkoniyatlar yaratish;
 • Tinglovchilar, izlanuvchilar, professor-o‘qituvchilar tarkibi, bank-moliya muassasalari foydalanuvchilarga kutubxona fondidan foydalanishda bibliografik xizmat ko‘rsatish;
 • Kitobxonlami adabiyotlarga bo‘lgan ehtiyojini hisobga olgan holda iqtisodiyot, bank va moliya sohasiga oid kitoblar bilan ta’minlash, kutubxona fondini shakllantirish;
 • Ma'lumotlar bazasi, elektron kataloglarni tashkil qilish va yuritish;
 • Axborot rnadaniyatini shakllantirish va tarbiyalash, foydalanuvchilarni axborotlar qidirishning zamonaviy uslublariga o‘rgatish;
 • Axborot-resurs markazi xizmat turlari kengaytirish, avtomatlashtrilgan kutubxona dasturlari sifatini oshirish;
 • Rivojlangan davlatlar tajribasini o‘rganish, tahlil qilish va sohani rivojlantirish borasida ishlar olib borish.

Axborot-resurs markazining funksiyalari:

 • Axborot-resurs markazi faoliyatining asosiy jarayonlari: axborotlarni yig‘ish, ishlov berish, saqlash va kitobxonga yetkazib berishda zamonaviy telekommunikatsiya kanallari vositasi va elektron texnologiyalarini qo‘llash;
 • Kitobxonlarga yagona guvohnoma bo‘yicha yakka va guruhli xizmat ko‘rsatish;
 • Axborot-resurs markazi kataloglarini elektron ko‘rinishi va to‘liq mantli ma’lumotlar bazasini kitobxonlarga taqdim etish;
 • Axborot-resurs markazi fondining tarkibi haqida kataloglar tizimi, kutubxona axborot shakllari, ma’lumotlar bazasidan foydalanilgan holda to‘liq axborot berish;
 • Nashr asarlari, kutubxona fondini boshqa hujjatlarini qidirish va tanlashda, ularni vaqtinchalik foydalanishga maslahat yordamini ko‘rsatish;
 • Akademiyaning ta’lim jarayoni va ilmiy-tadqiqot ishlariga bibliografik ko’rsatkichlar, adabiyotlar ro’yxatini tuzish hamda mavzular, manzilli va bibliografik ma’lumotlar to‘plash, kitoblar ko‘rgazmasini tashkil qilish;
 • Elektron katalogdagi ma’lumotlar bazasidan izlash usullari bo‘yicha mashg‘ulotlar tashkil qilish;
 • Professor-o’qituvchilar bilan kelishgan holda kutubxona fondini o’quv, ilmiy davriy, ma'lumotnoma va boshqa nashr mahsulotlari va hujjatlari bilan ta’minlash;
 • Amaldagi normativ-huquqiy hujjatlarga binoan, Akademiya rahbariyati bilan kelishgan holda kutubxona fondidan hujjatlarni hisobdan chiqarish;
 • Axborot-resurs markazi ishiga ilg‘or va axborotga doir texnologiyalarini joriy qilish;
 • Kitobxonlarga xizmat ko’rsatishni kengaytirish maqsadida, kutubxona- bibliografık faoliyatini va yangi axborot texnologiyalarini tadbiq etish uchun kutubxona xodimlarining malakasini oshirish;
 • Akademiyada foydalanuvchilarning kitobdan foydalanish samaradorligini oshirish maqsadida muntazam ish faoliyatini olib borib, choraklik-yillik hisobotlarni Akademiya rahbariyatiga taqdim etish, monitoring o‘tkazish va ularning natijalarini kafedralar majlisiga va dekanatga taqdim etish.