Me’yoriy-huquqiy xujjatlar

Me’yoriy-huquqiy xujjatlar

O‘zbekiston Respublikasi Bank-moliya akademiyasi quyidagi asosiy meʼyoriy - huquqiy xujjatlar asosida ish olib boradi:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 1996 yil 2 maydagi “O‘zbekiston Respublikasining Bank-moliya akademiyasini tashkil etish to‘g‘risida”gi 1460-sonli Farmoni (To‘liq matn)

2. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 1996 yil 17 maydagi “O‘zbekiston Respublikasi Bank-moliya akademiyasining faoliyatini tashkil etish masalalari to‘g‘risida”gi 180-sonli Qarori (To‘liq matn)

3. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2017 yil 15 apreldagi "O‘zbekiston Respublikasi Bank-moliya akademiyasi faoliyatini takomillashtirish to‘g‘risida" gi 220-son Qarori (To‘liq matn)

4. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018 yil 30 iyuldagi "O‘zbekiston Respublikasi Bank-moliya akademiyasida boshqaruv kadrlarini tayyorlash, qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirishga doir normativ-huquqiy hujjatlarni tasdiqlash to‘g‘risida" gi 599-son Qarori (To‘liq matn)

5. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020 yil 8 iyundagi "2020-2025 yillarda O‘zbekiston Respublikasi Bank-moliya akademiyasini rivojlantirish Konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida" gi 365-son Qarori (To‘liq matn)

6. O‘zbekiston Respublikasi Bank-moliya akademiyasi ichki - tartib qoidalari

7. Korrupsiyaga qarshi Standart.

8. Adob-axloq Kodeksi

9. Boshqa xujjatlar